Crow 132

Crow 132 

Vgplan.nl  tracht op een eenvoudige wijze de crow 132 aspecten uit te lichten, die aan bod komen tijdens het werken met gevaarlijke stoffen in de grond, die weer overeenkomen met de richtlijnen van de crow132 publicatie.  

Bij  (water)bodemsaneringen is het mogelijk dat men bloot wordt gesteld aan gevaarlijke stoffen, die zich in de bodem bevinden.  De crow 132 heeft een publicatie gerealiseerd waar richtlijnen in worden belicht met betrekking tot het werken met gevaarlijke stoffen, die zich bevinden in de bodem.

De publicatie richt zich voornamelijk op het arbeidshygiënische aspect.  Wanneer er controles plaatsvinden wordt er altijd gekeken of men voldoet aan de wetgeving en niet aan de richtlijnen van de crow 132.  De richtlijnen  worden dan ook gebruikt als de manier waarop werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden als het gaat om het arbeidshygiënisch aspect.

Hieronder vindt u de crow 132 vraagstukken waarmee wij u van dienst kunnen zijn. We zijn maandag t/m zondag te bereiken via telefoon 06-41812519 of per mail info@vgplan.nl. Vgplan staat geregistreerd onder KvK:34304432

Recente berichten