VG Plan

VG Plan  

Het VG plan is een rapport waarin beschreven wordt hoe er met de veiligheid dient om te worden gegaan van werknemers en de directe omgeving. Het plan beschrijft de risico’s van de werkzaamheden en hoe deze vermeden of beperkt dienen te worden.

Wanneer is het verplicht

  • Het project een duur heeft van meer dan 30 dagen en het voorkomt dat er meer dan 20 werknemers tegelijk aan het werk zijn.
  • Het  project  waarschijnlijk langer dan 500 dagen duurt.
  • Het project gevaren voor omgeving en werknemers met zich meebrengt

VG plan goedkeuren  

Het plan dat tot stand is gekomen, mag pas worden toegepast als deze is goedkeurd door een gediplomeerd veiligheidskundige. Goedkeuren mag alleen worden gedaan door een veiligheidskundige oftewel een  Middelbaar veiligheidskundige, Hoger veiligheidskundige of een Arbeidshygiënist

Indien het VG Plan niet schriftelijk is goedgekeurd,  mag men het project niet starten. De Initiator van het project, is de verantwoordelijk voor het  plan.

Tijdens het daadwerkelijke uitvoeringstraject, dient het Plan  up to date gehouden te worden door de aangewezen veiligheidskundige. Tijdens het project dienen niet voorziene en nieuwe situaties op het gebied van veiligheid en gezondheid toegevoegd te worden aan het Plan.

Aangevulde documentatie aan het VG Plan, dient tevens te worden goedgekeurd door de veiligheidskundige. 

  Uw V&G plan downloaden kan hier